Skocz do zawartości

Znajdź zawartość

Wyświetlanie wyników dla tagów 'WZÓR' .

 • Wyszukaj za pomocą tagów

  Wpisz tagi, oddzielając je przecinkami.
 • Wyszukaj przy użyciu nazwy użytkownika

Typ zawartości


Forum

 • Forum Ogólne
  • Regulaminy Serwera
  • Informacje i Ogłoszenia
  • Propozycje
  • Poradniki
 • Centrum Administracji
  • Odwołania od blokad
  • Pochwały i skargi na Administracje
  • Wnioski do Zarządu Serwera
 • Serwer Minecraft - Freebuild
  • Rekrutacja do Administracji MC
  • Skargi na Graczy
  • Zgłaszanie błędów
  • Współdzielenie IP/Zmiana Nicku
 • Luźna strefa Forum
  • Zabawy na Forum
  • Off-Topic
  • Przywitaj się!
 • Archiwum / Kosz
  • Archiwum

Szukaj wyników w...

Znajdź wyniki, które zawierają...


Data utworzenia

 • Od tej daty

  Do tej daty


Ostatnia aktualizacja

 • Od tej daty

  Do tej daty


Filtruj po ilości...

Dołączył

 • Od tej daty

  Do tej daty


Grupa podstawowa


Nick


Płeć


Województwo


Discord ID

Znaleziono 9 wyników

 1. Wniosek o przyjęcie na rangę Zaufany Gracz Wymagania: ➤ Posiadanie min. 15 godzin na serwerze ➤ Minimalny wiek to 14 lat ➤ Minimalnie 1 tydzień wstecz zarejestrowane konto na serwerze ➤ Posiadanie sprawnego mikrofonu. ➤ Posiadanie TeamSpeak3 oraz Discord. ➤ Klauzula na końcu wniosku (niezbędna podczas procedury awansu) Informacje: ➤ Format tematu to [Wniosek ZG] NICK ➤ Ranga Zaufany Gracz ma obowiązek posiadania 5 godzin tygodniowo. ➤ Osoba aplikująca na stanowisko Zaufanego Gracza nie powinna posiadać aktualnie nadanego Statusu Wyrzucenia z Administracji. ➤ Gracz starający się o stanowisko Zaufanego Gracza nie powinien posiadać żadnych aktywnych upomnień oraz nadanej blokady. ➤ Należy cechować się kulturą i szacunkiem do innych osób i cierpliwością w każdej sytuacji, a także posiadać umiejętność logicznego myślenia. ➤ Kandydat powinien mieć ponadprzeciętną wiedzę na temat serwera, pomagać Graczom na tyle, na ile może i nie wdawać się w konflikty. ➤ Po odrzuceniu wniosku, następny można złożyć dopiero po upływie dwóch tygodni od jego odrzucenia. ➤ Po zdanej rekrutacji, Zaufany Gracz zostanie przeszkolony w zakresie swoich obowiązków. UWAGA Zaufany Gracz ma warunkową możliwość awansu na rangę ModChat w wieku 14 lat - jest to jedyna możliwość dostania się w szeregi Administracji bez spełnionego wymogu ukończonych 15 lat. Jeżeli kandydat nie spełnia jednego z wymagań/zastrzeżeń, jego wniosek może (ale nie musi) zostać odrzucony. W wyjątkowych sytuacjach Zarząd Serwera zastrzega sobie prawo do pominięcia niektórych warunków. Wzór wniosku: 1. Nick: 2. Wiek: 3. Czy posiadasz sprawny mikrofon oraz TeamSpeak3?: 3a.. Czy posiadasz Discord, jeżeli tak podaj nazwę użytkownika z cyframi po # (przykład Oskar#0001): 4. Ile grasz już na serwerze RealCraft?: 5. Ile czasu spędziłeś/aś na tej edycji w momencie pisania wniosku? (zdjęcie /stats): 6. Czy kiedykolwiek byłeś karany na naszym serwerze? (jeżeli tak, prosimy o podanie powodów): 7. Parę zdań o sobie: 8. Dlaczego, według Ciebie, powinniśmy dać Ci szansę na randze Zaufany Gracz?: 9. W jakim stopniu oceniasz swoją znajomość ortografii i interpunkcji?: 10. Czy znasz Taryfikator Serwera Minecraft oraz Regulamin Serwera?: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Niezastosowanie się do wzoru i tematu wątku skutkuje nadaniem odpowiedniej kary dla autora wątku.
 2. Wymagania: ➤ Minimum 15 lat. ➤ Sprawny mikrofon, TeamSpeak3 i Discord. ➤ Minimalnie 7 dni temu zarejestrowane konto na serwerze. ➤ Przegrane minimalnie 15 godzin na serwerze. ➤ Wymagane zarejestrowane konto na forum. ➤ Wymagana ranga "Użytkownik/Użytkowniczka" na TeamSpeak'u. Informacje: ➤ Wymagane jest dodanie odpowiedniego tagu, tj. PODANIE. ➤ Format tematu to TWÓJ NICK. ➤ Po odrzuceniu podania przez Zarząd Serwera, nie można napisać kolejnego przez 10 dni. ➤ Podania napisane poprawnie i estetycznie, robią lepsze wrażenie na Administracji. ➤ Każda osoba zdjęta z BlackListy ma zakaz pisania podań przez 14 dni od momentu jej zdjęcia. ➤ Każda osoba, która odeszła, bądź otrzymała degradację, ma zakaz pisania podań przez 31 dni od dnia degradacji/odejścia. ➤ Podania pisane w sposób wulgarny, gorszący lub prowokatorski będą odrzucane bez względu na obecność klauzuli. ➤ W wypadku nieobecności kandydata na forum (domyślnie 7 dni) podanie zostanie odrzucone z racji na brak zainteresowania ze strony piszącego. UWAGA Brak chęci podania danych osobowych (imię, nazwisko)/profilu na Facebooku równoważy się z odrzuceniem podania. Ocenianie podania "Na nie" bez podawania konkretnego powodu skutkuje nałożeniem procentów. Wzór podania: 1. Nick na serwerze: 2. Wiek: 3. Czy posiadasz TeamSpeak3 i sprawny mikrofon? (tak/nie): 3a. Czy posiadasz Discord, jeżeli tak podaj nazwę użytkownika z cyframi po # (przykład Oskar#0001): 4. Ile grasz już na serwerze RealCraft?: 5. Ile czasu będziesz mógł/mogła poświęcić tygodniowo na: - Serwer: - TeamSpeak3: - Discord: - Forum: 6. Ile czasu spędziłeś/aś na tej edycji w momencie pisania podania? (/stats - dowód ss): 7. Czy byłeś kiedykolwiek karany na serwerze banem? (jeżeli tak, prosimy o podanie powodów): 8. Parę zdań o sobie (minimum 8 zdań): 9. Dlaczego mamy wybrać właśnie Ciebie?: 10. Jakie jest twoje doświadczenie? (nie tylko serwery MC, a także inna działalność w Internecie): 11. Co zmotywowało Cię do starania się o rangę w Administracji?: 12. W jakim stopniu oceniasz swoją znajomość ortografii i interpunkcji?: 13. Czy znasz Regulamin, a także Taryfikator Kar, który znajduje się na Forum? (tak/nie): 14. Czy potrafisz posługiwać się narzędziami administratora na TeamSpeak3? (tak/niezupełnie): 15. Czy jesteś w stanie bezstronnie i obiektywnie rozwiązywać spory? (tak/nie): 16. Czy posiadasz aktualnie rangę administracyjną na innym serwerze Minecraft/TeamSpeak3/Discord/Forum? (tak/nie): Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Niezastosowanie się do wzoru i tematu wątku skutkuje nadaniem odpowiedniej kary dla autora wątku.
 3. Regulamin i warunki składania apelacji od decyzji Zarządu Serwera Informacje: ➤ Wymagane jest dodanie odpowiednich tagów, tj. APELACJA. ➤ Temat wątku to [RODZAJ ODWOŁANIA] NICK ➤ Apelacja nie może zawierać treści, które negatywnie wpłyną na autorytet Zarządu, bądź Administracji, a w samej apelacji nie można oczerniać Administracji. ➤ Nie można się odwołać od BlackListy wydanej mniej niż rok temu. Unieważnić taką decyzję może sam Zarząd Serwera. ➤ Odwołać się od Statusu Wyrzucenia z Administracji można dopiero po 3,5 miesiącach od jej nadania. ➤ O rozpatrzenie takiego samego przedmiotu apelacji można ubiegać się ponownie dopiero po okresie miesiąca od ostatniego rozpatrzenia wniosku. Wyjątkiem są degradacje (od nich można odwołać się tylko raz). ➤ Apelacja bez wzoru zostanie bezwarunkowo odrzucona. ➤ Właściciel/Zarząd Serwera ma 14 dni na rozpatrzenie apelacji. Wzór apelacji: Nick: Data, w której kara została nadana: Rodzaj kary, od której się odwołuję: Opis sytuacji: Niezastosowanie się do wzoru i tematu wątku skutkuje nadaniem odpowiedniej kary dla autora wątku.
 4. Wzór skargi na Administracje Twój nick: Nick osoby oskarżanej: Miejsce (TeamSpeak3/Discord/Forum/Serwer): Opis sytuacji: Screeny sytuacji (wymagane jeśli miejsce to serwer): Informacje: ➤ Temat wątku to NICK ADMINISTRATORA ➤ Wymagane jest dodanie odpowiedniego tagu, tj. SKARGA, oraz dotyczącego miejsca, tj. MC, TS3, FORUM,DISCORD. ➤ Każda skarga rozpatrywana jest przez Zarząd Serwera, wyjątkami są skargi na Zarząd ➝ wtedy Właściciel, lub w ostateczności HeadAdmin, decyduje o skardze. Niezastosowanie się do wzoru i tematu wątku skutkuje nadaniem odpowiedniej kary dla autora wątku.
 5. Wzór pochwały na członka Administracji Twój nick: Nick administratora: Ranga administratora: Zasługi (min. 3 konkretne powody): Informacje: ➤ Prosimy zapoznać się z Regulaminem Pochwał. ➤ Temat wątku to NICK ADMINISTRATORA ➤ Wymagane jest dodanie odpowiedniego tagu, tj. POCHWAŁA. Niezastosowanie się do wzoru i tematu wątku skutkuje nadaniem odpowiedniej kary dla autora wątku.
 6. Wzór składania propozycji Twój nick (z serwera): Propozycja dotyczy (tytuł): Opis propozycji: Dodatkowe ss'y: Informacje: ➤ Wymagane jest dodanie odpowiedniego tagu, tj. PROPOZYCJA, oraz dotyczącego miejsca, tj. MC, TS3, FORUM,DISCORD. ➤ Format tematu to NAZWA PROPOZYCJI ➤ Każda propozycja rozpatrywana jest przez Właściciela/Zarząd Serwera, jednak ostatecznie o wdrożeniu propozycji decyduje Właściciel. ➤ Zakazuje się pisania takich samych propozycji, które już istnieją ➝ grozi to nadaniem procentów. Niezastosowanie się do wzoru i tematu wątku skutkuje nadaniem odpowiedniej kary dla autora wątku.
 7. Wzór zgłaszania błędów: Nick na serwerze: Miejsce występowania błędu: Opis problemu: Dodatkowe SS'y: Informacje: ➤ Wymagane jest zastosowanie odpowiednich tagów BŁĄD, oraz dotyczącego miejsca, tj. MC, TS3, FORUM. ➤ Temat wątku to NAZWA BŁĘDU ➤ Zgłoszenia rozpatruje Właściciel/Zarząd Serwera ➤ Należy dokładnie i szczegółowo opisać błąd ➝ lepiej wpływa to nad pracami dotyczącymi naprawy błędu. ➤ Załączone obrazy/filmy pomagają w rozwiązywaniu problemów UWAGA Wątki dotyczące znikających zwierzątek na działce z miejsca będą zamykane (od tego jest komenda /pomoc) Niezastosowanie się do wzoru i tematu wątku skutkuje nadaniem odpowiedniej kary dla autora wątku.
 8. Regulamin pisania skargi 1. Jeden wątek dotyczy skargi na jednego Użytkownika. Sprostowanie: Podanie więcej niż na jednego Użytkownika oznacza łamanie wzoru oraz procenty (10%). 2. W odpowiedziach nie umieszczamy skarg na kolejne osoby, lecz zakładamy nowy wątek. 3. Skargi bez jednoznacznych dowodów nie będą mogły być rozpatrzone pozytywnie. 4. Administracja, w zależności od ilości skarg, ma 3 dni na ich rozpatrzenie. 5. Każdy wątek musi być napisany zgodnie z obowiązującymi zasadami Netykiety oraz Regulaminem Forum. 6. W wyjątkowych sytuacjach Administracja dopuszcza rozpatrzenie skargi w odstępstwach od powyższych reguł. 7. Dowody w postaci logów muszą być przedstawione w formie screenshot'a. Wzór skargi na Gracza: Twój nick: Nick osoby oskarżonej: Miejsce wydarzenia: Data i godzina wydarzenia: Opis sytuacji: Dowody: Informacje: ➤ Temat wątku to NICK OSOBY OSKARŻANEJ ➤ Wymagane jest dodanie odpowiednich tagów, tj. SKARGAlub SKARGA CHEATER. oraz dotyczącego miejsca, tj. MC, TS3, FORUM,DISCORD ➤ Data i godzina wydarzenia powinny być jak najdokładniejsze, aby łatwiej było je zweryfikować. ➤ Opis sytuacji powinien być szczegółowy i zgodny z prawdą ➝ pomoże to w rozpatrzeniu skargi. ➤ Dowody, tj, zdjęcia, logi, wideo, linki itp. nie mogą być edytowane na niczyją korzyść! ➤ Dowody nie mogą być umieszczone na pobieralni, lecz na hostingu. Niezastosowanie się do wzoru i tematu wątku skutkuje nadaniem odpowiedniej kary dla autora wątku.
 9. Wzór odwołania od blokady: Nick zbanowanego: Nick Administratora, który banował: Długość bana: Kiedy to się stało?: Opis sytuacji: Screen bana: Informacje: ➤ Wymagane jest dodanie odpowiednich tagów, tj. ODWOŁANIE lub ODWOŁANIE CHEATY, oraz dotyczącego miejsca, tj. MC, TS3, FORUM,DISCORD. ➤ Format odwołania to TWÓJ NICK. ➤ Nie można odwołać się od Statusu Wyrzucenia i BlackListy. ➤ Pamiętaj, że odwołanie od blokady to nie skarga na Administratora, który wydawał karę. Od tego jest inny dział (kliknij tutaj). ➤ Od jednej blokady można odwołać się tylko raz. ➤ Od blokady za MultiKonto można się odwołać, gdy jesteśmy pewni, że nie współdzielimy z kimś adresu IP. Od tego jest inny dział (kliknij tutaj). Niezastosowanie się do wzoru i tematu wątku skutkuje nadaniem odpowiedniej kary dla autora wątku. Odwołanie bez wzoru może zostać odrzucone.
×
×
 • Dodaj nową pozycję...